Förtroendevalda i Lerums kommun

Nämnd (5 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna ansvarar för myndighetsutövning mot enskilda. Det betyder att nämnderna beslutar om rättigheter, skyldigheter, disciplinär bestraffning eller annat liknande.