Förtroendevalda i Lerums kommun

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige beslutar i många viktiga frågor som budget, skatt och mål och inriktningar för verksamheten. De 51 ledamöterna och 29 ersättarna i kommunfullmäktige utses genom allmänna val.

Beredning

Kommunfullmäktiges beredningar arbetar med långsiktiga mål, strategier och uppföljning på uppdrag av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för att utföra kommunfullmäktiges uppdrag, för att leda förvaltningen och för all den verksamheten som kommunen gör för medborgarna. Styrelsen har hand om allt från skola och service till äldre, till planering av nytt byggande.

Nämnd

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Fullmäktige har antagit reglementen där varje nämnds ansvarsområde framgår.

Bolag

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera.

Förtroendevalda revisorer

Övrigt

Stiftelse

Ovan är ett urval,

Råd

Kommunens representanter i olika råd

Ovan är ett urval,

Förbundsfullmäktige

Förbund

Ovan är ett urval,

Partier