Förtroendevalda i Lerums kommun

Överförmyndarnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Överförmyndarnämnden har tillsyn över bland annat gode män och förvaltare. Nämnden består av tre ledamöter och två ersättare.

E-post:
overformyndarnamnden@lerum.se

Uppdrag (5 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Ottosson Elisabeth Moderaterna Ledamot 1
Azemi Halim Socialdemokraterna Ordförande 2
Svensson Sophie Liberalerna Vice ordförande 3
Brandt Malin Moderaterna Ersättare 4
Bergius Marianne Sverigedemokraterna Ersättare 5