Förtroendevalda i Lerums kommun

Nya Novahallen AB

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (7 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Harling Christer Moderaterna Ledamot 1
Frid Ingvar Liberalerna Ledamot 2
Lövgren Ewa Socialdemokraterna Ersättare 3
Lundblad Viktor Moderaterna Ombud 4
Räntfors Kajsa Liberalerna Ersättande ombud 5
Holberg Anna-Lena Moderaterna Lekmannarevisor 6
Tornås Per-Anders Socialdemokraterna Lekmannarevisor ersättare 7