Förtroendevalda i Lerums kommun

Lill Jansson (L)

Kontaktinformation

E-post:
lill.jansson@lerum.se

Bild på Lill Jansson

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), förbundsfullmäktige Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Inera AB Ledamot 2022-01-01 2022-12-31
Inera AB Ombud 2022-01-01 2022-12-31
Kommunalråd Kommunalråd 2019-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens lärandeutskott Ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Krisledningsnämnden 1:e vice ordförande 2022-01-01 2022-12-31