Förtroendevalda i Lerums kommun

Renée Bengtsson (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0302-414 07 (bostad)
0727-420980 (mobil)

Postadress:
Vårlöksvägen 4 443 70 Gråbo
(bostad)

E-post:
renee.bengtsson@lerum.se

Bild på Renée Bengtsson

Uppdrag (12 st)

OrganisationUppdragStartSlut
AB Aspenäs Villastad Ersättande ombud 2022-01-01 2022-12-31
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), förbundsfullmäktige Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Inera AB Ersättande ombud 2022-01-01 2022-12-31
Inera AB Suppleant 2022-01-01 2022-12-31
Kommunalråd Kommunalråd 2019-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommuninvest, föreningsstämma Ersättande ombud 2022-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Krisledningsnämnden 2:e vice ordförande 2022-01-01 2022-12-31
Medskapandegruppen i Gråbo Ledamot 2021-01-01 2022-12-31
Ägarråd Förbo AB, Gryaab AB & Renova AB Representant 2022-01-01 2022-12-31