Förtroendevalda i Lerums kommun

Vänsterpartiet (V)