Förtroendevalda i Lerums kommun

Kommunstyrelsen (6 st)

Kommunstyrelsen ansvarar för att utföra kommunfullmäktiges uppdrag, för att leda förvaltningen och för all den verksamheten som kommunen gör för medborgarna. Styrelsen har hand om allt från skola och service till äldre, till planering av nytt byggande.