Förtroendevalda i Lerums kommun

Beredning (6 st)

Kommunfullmäktiges beredningar arbetar med långsiktiga mål, strategier och uppföljning på uppdrag av kommunfullmäktige.