Förtroendevalda i Lerums kommun

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges uppdrag utförs, för att leda förvaltningen och för all den verksamheten som kommunen gör för medborgarna. Styrelsen har hand om allt från skola och service till äldre, till planering av nytt byggande.

Uppdrag (22 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Abenius Alexander M Ordförande 1
Jansson Lill L 1:e vice ordförande 2
Bengtsson Renée S 2:e vice ordförande 3
Andersson Jeanette M Ledamot 4
Lundblad Viktor M Ledamot 5
Andersson Eva C Ledamot 6
Eberstein Christian KD Ledamot 7
Adolfsson Olle S Ledamot 8
Haraldsson Jon S Ledamot 9
Holgersson Anette V Ledamot 10
Swenson Ingrid SD Ledamot 11
Lindell Gunilla KD Ersättare 12
Larsson Erik S Ersättare 13
Stenmark Lena S Ersättare 14
Utgård Ulf M Ersättare 15
Nordgren Vincent M Ersättare 16
Räntfors Kajsa L Ersättare 17
Johansson Ronny L Ersättare 18
Sjögren Glenn SD Ersättare 19
Kuzmanovic Katarina MP Ersättare 20
Börjesson Per-Eric C Ersättare 21
Rahm Ingmar V Ersättare 22