Förtroendevalda i Lerums kommun

Alexander Abenius (M)

Kontaktinformation

Telefon:
072-205 05 32 (mobil)
0302-521113 (arbete)

E-post:
alexander.abenius@lerum.se

Bild på Alexander Abenius

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragPeriod
Floda platsutveckling ek. förening Ledamot 2020-09-16 - 2022-04-23
Göteborgsregionen, förbundsfullmäktige Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunalråd Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ordförande 2021-06-25 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande 2021-06-24 - 2022-12-31
Krisledningsnämnden Ordförande 2022-01-01 - 2022-12-31
Medskapandegruppen i Gråbo Ledamot 2021-01-01 - 2022-12-31
Ägarråd Förbo AB, Gryaab AB & Renova AB Representant 2022-01-01 - 2022-12-31