Förtroendevalda i Lerums kommun

Per Öhman (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0302-24261 (bostad)
0705-28 74 00 (mobil)

Postadress:
Häradsdomarevägen 14 443 61 Stenkullen
(bostad)

E-post:
Perohm@telia.se
per.ohman@lerum.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Beredningen för infrastruktur och boende 2:e vice ordförande 2021-01-01 - 2021-12-31