Förtroendevalda i Lerums kommun

Beredning (6 st)

Kommunfullmäktiges beredningar arbetar med långsiktiga mål, strategier och uppföljning på uppdrag av kommunfullmäktige.

Namn
Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv
Beredningen för infrastruktur och boende
Beredningen för klimat, miljö och naturvård
Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa
Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre
Beredningen för arvoden