Förtroendevalda i Lerums kommun

Bolag (4 st)

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera.

Namn
Lerum Elhandel AB
Lerum Energi AB
Lerum Fjärrvärme AB
Aspenäs Villastad