Förtroendevalda i Lerums kommun

Kommunstyrelsen (6 st)

Kommunstyrelsen ansvarar för att leda förvaltningen och för all den verksamheten som kommunen gör för medborgarna. Styrelsen har hand om allt från skola och service till äldre, till planering av nytt byggande. Styrelsen är uppdelad i fyra utskott.

Namn
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens lärandeutskott
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott
Kommunalråd