Förtroendevalda i Lerums kommun

Kommunfullmäktige

Mandatperiod: 2022-10-15 - 2026-10-14

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige beslutar i många viktiga frågor som budget, skatt och mål och inriktningar för verksamheten. De 51 ledamöterna och 29 ersättarna i kommunfullmäktige utses genom allmänna val.

Uppdrag (78 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Lilja Miriam KD Ledamot 23
Dahlgren Ralf SD Ersättare 76
Rahm Ingmar V Ersättare 72
Christiansson Alexander SD Ledamot 46
Jansson Lill L Ledamot 18
Augustsson Lise MP Ersättare 73
Gyllesten Ingela C Ersättare 59
Bengtsson Renée S Ledamot 27
Andersson Jeanette M Ledamot 2
Azemi Halim S Ledamot 34
Nordström Bo SD Ledamot 51
Räntfors Kajsa L Ledamot 19
Larsson Marie S Ersättare 68
Brandt Oskar M Ledamot 12
Mårtensson Johan M Ersättare 58
Norrman Steve S Ledamot 26
Frid Ingvar L Ersättare 61
Atka Aiki SD Ledamot 47
Jasphe Anders M Ersättare 53
Kuzmanovic Katarina MP Ledamot 42
Sjögren Glenn SD Ledamot 45
Jadepalm Per-Arne SD Ersättare 78
Fors Lisa M Ersättare 57
Gellerman Helena L Ledamot 21
Jäderklint Pia S Ledamot 37
Danielsson Elliot KD Ledamot 25
Torp Ida KD Ersättare 63
Johansson Mikael SD Ledamot 48
Lansenfeldt Magnus M Ledamot 13
Solkulle Mikael MP Ledamot 44
Swenson Ingrid SD Ersättare 75
Hansson Christopher M Ledamot 3
Öhman Per S Ersättare 69
Rydström Birgitta M Ersättare 55
Linder Blomberg Robert C Ledamot 16
Brandt Malin M Ersättare 54
Andersson Eva C Ledamot 15
Larsson Erik S Ledamot 32
Adolfsson Olle S Ledamot 30
Jäderklint Sara S Ersättare 66
Lindberg Martinell Viktoria L Ersättare 62
Johansson Anders S Ersättare 67
Eriksson Daniel MP Ledamot 43
Silander Linda S Ledamot 29
Kron Gunny C Ledamot 17
Leinstedt Conny M Ledamot 14
Lundblad Viktor M Ledamot 1
Brodén Eva M Ersättare 52
Kuhlin Anders SD Ersättare 77
Parenius Suzanne C Ersättare 60
Rånevik Lillemor S Ersättare 70
Ekström Martin V Ledamot 40
Bäverholm Carianne V Ersättare 71
Molander Arne M Ledamot 10
Torp Patrik M Ersättare 56
Ottosson Elisabeth M Ledamot 11
Lindell Gunilla KD Ledamot 24
Holgersson Anette V Ledamot 38
Ängdervik Fredrik MP Ersättare 74
Johansson Ronny L Ledamot 20
Kuhlin Yvonne SD Ledamot 49
Thisell Douglas M Ledamot 6
Snällman Marita M Ledamot 9
Lövgren Ewa S Ledamot 35
Danielsson Pamela S Ledamot 31
Larsson Ulf S Ledamot 36
Bergstedt Maria M Ledamot 5
Bengtsson Kai M Ledamot 8
Gustafsson Lovisa M Ledamot 7
Nilsson Noah KD Ersättare 64
Eberstein Christian KD Ledamot 22
Nordgren Vincent M Ledamot 4
Haraldsson Jon S Ledamot 28
Carlsson Fjällborg Lisbeth V Ledamot 41
Zanhar Kristina V Ledamot 39
Weis Paul S Ersättare 65
Rydström Mats SD Ledamot 50
Delsvik Svensson Gun-Britt S Ledamot 33