Förtroendevalda i Lerums kommun

Kommunalråd

Kommunalråd är personer som är arvoderade för att på minst halvtid ägna sig åt politik åt kommunen. I Lerums kommun finns två heltidsarvoderade kommunalråd och tre deltidsarvoderade kommunalråd.