Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges uppdrag utförs, för att leda förvaltningen och för all den verksamheten som kommunen gör för medborgarna. Styrelsen har hand om allt från skola och service till äldre, till planering av nytt byggande.

Uppdrag (22 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Abenius Alexander M Ordförande 1
Jansson Lill L 1:e vice ordförande 2
Bengtsson Renée S 2:e vice ordförande 3
Andersson Jeanette M Ledamot 4
Lundblad Viktor M Ledamot 5
Andersson Eva C Ledamot 6
Eberstein Christian KD Ledamot 7
Adolfsson Olle S Ledamot 8
Haraldsson Jon S Ledamot 9
Holgersson Anette V Ledamot 10
Hassel Per SD Ledamot 11
Lindell Gunilla KD Ersättare 12
Larsson Erik S Ersättare 13
Jäderklint Sara S Ersättare 14
Utgård Ulf M Ersättare 15
Skoglund Petter M Ersättare 16
Räntfors Kajsa L Ersättare 17
Johansson Ronny L Ersättare 18
Dahlgren Ralf SD Ersättare 19
Kuzmanovic-Krasniqi Katarina MP Ersättare 20
Börjesson Per-Eric C Ersättare 21
Rahm Ingmar V Ersättare 22